ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କେବଳ ୨୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ? IAS ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଂକ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିଛୁ । ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପ୍ରଶ୍ନ 1: ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେ ନାହିଁ?

ଉତ୍ତର: ଆଖି

ପ୍ରଶ୍ନ ୨: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ ରେ ପପିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ?

ଉତ୍ତର: 4 ଫୁଟ ।


ପ୍ରଶ୍ନ 3: ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ?

ଉତ୍ତର: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ କେବଳ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 4: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହର୍ନବିଲ୍ ପର୍ବ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ?

ଉତ୍ତର: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ


ପ୍ରଶ୍ନ 6: ହନୁମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ’ଣ ଥିଲା?

ଉତ୍ତର: କେସରୀ

ପ୍ରଶ୍ନ 7: ବଲ ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଯାଏ?

ଉତ୍ତର: ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍

ପ୍ରଶ୍ନ ୮- କେଉଁ ମାଛ ର ବିଷ ଅଧିକ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର- ଷ୍ଟାଣ୍ ଫିସ ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷ ଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୯-କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପୁରୁଷ ରୁ ମହିଳା ବନିପାରେ?

ଉତ୍ତର- ଅକ୍ଟୋପସ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ପୁରୁଷ ରୁ ମହିଳା ବନିପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦-କେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆଣି ଉଡି ପରେ?

ଉତ୍ତର- ପଟିଛଜଊଁ ଏମିତି ଏକ ଯିବା ଯିଏ କି ଉଡି ପରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୧-କେଉଁ ସାପ ଉଡିପାରେ?

ଉତ୍ତର- ଚରୀସପେଲା ଅର୍ଣ୍ଣାଟ ଏମିତି ଏକ ସାପ ଯିଏ କି ଉଡି ପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୨-କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ରେ ଜଳିଯାଏ ?

ଉତ୍ତର- ସୋଡିୟମ ଏମିତି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ କି ପାଣି ରେ ଜଳିଯାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୩- କେଉଁ ବେଙ୍ଗ ଉଡିପାରେ ?

ଉତ୍ତର- ରହକୋଫୋରୋଉସ ନାଇଗ୍ରୋପଲମାଟୋସ ଏମିତି ଏକ ବେଙ୍ଗ ଯିଏ କି ଉଡିପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୪- କେଉଁ ଫଳ ରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ ମିଳେ ?

ଉତ୍ତର- ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ମିଳେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୫- କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ପାରେ ହେଲେ ଚାଲିପରେ ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର- ହମିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ପରେ ହେଲେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୬-କେଉଁ ଗଛ ରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନଥାଏ ?

ଉତ୍ତର- ଟଟେବ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୭- ହାତୀ ର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ?

ଉତ୍ତର- ହାତୀ ର ୨୬ ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି । ୨ଟି ଦାନ୍ତ କେବଳ ପୁରୁଷ ହାତୀର ବାହାରେ ଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୮- କେଉଁ ଗଛ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଦିଏ ?

ଉତ୍ତର- ସାଇକସ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହା କି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ଖାଲି ମଜି ଦିଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୯- ENGLISH ରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ?

ଉତ୍ତର- ୭ ଟି ।

ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବା ଭଳି ଲେଖା ଆଣି ଥାଉ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପାଇ ପାରିବେ । ଲେଖାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେଆର କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *