ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ? ଏହିଭଳି 15+ interesting GK question with answer

ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସାରା ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭରି ହୋଇ ରହିଛି । ଯାହାର କଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ହେଲେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପଢିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ତଳରେ ବହୁତ ଦରକାର ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ବଛା କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ।

1- କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଶାଗୁଣା ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଇଥାଏ ।

2- କଣ ଲଗାଇଲେ ପାଟିର ଘା’ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଘିଅ ଲଗାଇଲେ ପାଟିର ଘା’ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

3-ଦାନ୍ତରେ କଣ ଲଗାଇଲେ, ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଦାନ୍ତରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

4- କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ମାଛ ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଆଗୁଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ।

5- କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର;- କ୍ୟୁ ଆର କୋଡ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଜାପାନ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ।

6- ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ହଇଜା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

7- ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିସ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।

8- ମଣିଷ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ବଢିଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ମଣିଷ ଶରୀରର ନଖ ସବୁବେଳେ ବଢିଥାଏ ।

9- କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର;- ଉତ୍ତରକୋରିଆର ଲୋକେ ଭାରତକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

10- କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର କ୍ଷତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୁଏ ?

ଉତ୍ତର;- ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

11- ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇଥିଲେ, କଣ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଗୁଡ ଖାଇଲେ ଛାତିର କଫ ବାହାରିଯାଇଥାଏ ।

12- ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି ?

ଉତ୍ତର;- ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବିହାର ।

13- ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ବ୍ଯତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ?

ଉତ୍ତର;- ପୃଥିବୀ ବ୍ଯତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ।

14- ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର;- ଭାରତର ମେଘାଳୟ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।

15- ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ?

ଉତ୍ତର;- ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ମୂତ୍ରନଳୀର ସଂକ୍ରମଣ ଅଟେ ।

ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ । ଧନ୍ୟବାଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *